Kính gửi Ban quản trị , tôi đã đang ký làm thành viên thành công nhưng tôi vẫn chưa nhận được email kích hoạt tài khoản, rất mong Ban quản trị gửi email kích hoạt tài khoản cho tôi. Email của tôi là [email protected]. Xin cám ơn