Bơm chữa cháy , Bom chua chay và động cơ bơm rung lý do và biện pháp loại bỏ


1) rotor ma sát không khí khoảng cách hoặc đeo mang không đồng đều .


Việc loại bỏ các biện pháp: điều chỉnh khoảng cách , điều chỉnh hoặc thay thế các vòng bi .


2) rotor có thể được dừng lại ở bất kỳ vị trí hoặc quyền lực .


Loại bỏ : trường lại tĩnh và cân bằng năng động .


3) chịu mài : đơn vị không đồng tâm hoặc đeo mang .


Loại bỏ : học lại đơn vị đồng tâm , điều chỉnh hoặc thay thế các vòng bi .
động cơ bơm rung lý do và biện pháp loại bỏ


1) rotor ma sát không khí khoảng cách hoặc đeo mang không đồng đều .


Việc loại bỏ các biện pháp: điều chỉnh khoảng cách , điều chỉnh hoặc thay thế các vòng bi .


2) rotor có thể được dừng lại ở bất kỳ vị trí hoặc quyền lực .


Loại bỏ : trường lại tĩnh và cân bằng năng động .


3) chịu mài : đơn vị không đồng tâm hoặc đeo mang .


Loại bỏ : học lại đơn vị đồng tâm , điều chỉnh hoặc thay thế các vòng bi .


4) : trục nới lỏng ốc vít lỏng lẻo hoặc bị lỗi lắp đặt .


Loại bỏ : thắt chặt ốc vít , kiểm tra chất lượng lắp đặt .


5) dựa trên rung hoặc góc xấu của nới lỏng vít .


Loại trừ : tăng cường cơ sở hoặc thắt chặt dưới vít .


6) -giai đoạn bất ổn hiện tại: giảm
4) : trục nới lỏng ốc vít lỏng lẻo hoặc bị lỗi lắp đặt .


Loại bỏ : thắt chặt ốc vít , kiểm tra chất lượng lắp đặt .


5) dựa trên rung hoặc góc xấu của nới lỏng vít .


Loại trừ : tăng cường cơ sở hoặc thắt chặt dưới vít .


6) -giai đoạn bất ổn hiện tại: giảm