các bạn có ai biết thì giúp mình nha, mình muốn download trên rapid và mega nhưng rất lâu vì không có preium accoint, các bạn có thể chỉ cho mình cách down hoặc web leech tốt nha.thanxz