Sử dụng một máy bơm ly tâm trong Khu Năm: nước đầu vào của máy bơm nước được kết nối trực tiếp với khuỷu tay Sẽ làm cho lưu lượng nước thông qua khuỷu tay vào cánh bơm của sự phân bố không đồng đều của. Khi đầu vào nước đường ống đường kính lớn hơn so với nước đầu vào của máy bơm nước, nên được cài đặt dị giảm ống giảm một phần máy bay được gắn kết trên , dốc một phần cài đặt sau đây . Nếu không tập hợp của không khí , để giảm lượng nước hoặc bơm nước , và một vụ tai nạn Nếu các đường ống nước đầu vào và đầu vào nước của máy bơm nước có đường kính bằng , nên được bơm đầu vào và khuỷu tay ống giữa chiều dài đường ống thẳng , không được nhỏ đường kính ống của 2 ~ 3 lần Chi tiết dưới Bom chua chay , Bơm chữa cháy Mọi thông tin vui lòng cập nhật website : http://bomnuoccongnghiep.com.vn