Chào mọi người. Mình có thắc mắc một chút về chuyện tình dục của mình. Chả là mình có người yêu rồi, mình là top.
Không biết có phải bình thường hay là vấn đề tâm thần , nhưng mình khá thích và horny khi thấy vợ mình bị top khác chịch.
Nhiều khi chỉ cần nghĩ vợ mình make out hoặc đụng chạm với top khác là mình cương và muốn nhìn thấy cảnh đó.