hì lâu lâu mình mới lên forum nên bgiờ muốn tìm người cùng quê
k phải người cao bằng cũng đc
xin hay pm vao nich [email protected] nhá