2 all people
lần đầu ziết nên chưa biết ziết j hết
Profile:
Nem: ku Ti hay Sky( j cũng đc)
:c4:
Dia sầu: 17t(kòn nhỏ lém)
Đang học kấp 3
Body k chuẩn but mặt thì ok( đủ xài)
làm wen đc thì cho xem pic hen
:c11:
2013 sẽ thẵng tiến HCMC, vì thế mún làm wen a e trên đó
YM!: qvjonh1212
e kòn ngây thơ trong trắng, làm ơn đừg lừa gạt e hen
then nhiều