Hi cả nhà,
Mình quên Pass của Win 10 Laptop. Bạn nào có thể giúp mình vô lại máy không?
Chân thành đa tạ.
Thân,
MN_Boy