GIỚI THIỆU
WEBSITE CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
KINH TẾ - KỸ THUẬT - TÀI CHÍNH - ĐƠN TỪ - ĐỒ ÁN MÔN HỌC - TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU
HTTP://DOCUMENT.VN


Chào các bạn! hiện nay ngoài các trang chia sẻ tài liệu như tailieu.vn… thì hôm nay tôi xin giới thiệu thiệu thêm một trang web chia sẻ tài liệu hoàn toàn FREE. Các bạn có thể tải các file tài liệu thuộc các khoa NGÂN HÀNG – KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ - KINH TẾ - KỸ THUẬT - TÀI CHÍNH - ĐƠN TỪ - ĐỒ ÁN MÔN HỌC - LUẬN VĂN - TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU… Bên cạnh đó DOCUMENT.VN cung cấp thêm các bài viết hỗ trợ, các PM và các bài viết sưu tầm trên Internet.

Tuy rằng thành lập chưa lâu, nhưng chúng tôi luôn cố gắng và đưa lên nhiều tài liệu có ích hơn nữa…Nào! Bây giờ xin mời các bạn truy cập vào DOCUMENT.VN qua địa chỉ: HTTP://DOCUMENT.VN và đây cũng là trang web hoạt động phi lợi nhuận.BAN QUẢN TRỊ