Tôi thường xem đĩa dvd, bluray ca nhạc trung tâm ASIA, nay chổ bán xuất cảnh, anh em nào biết chỉ dùm nơi bán đĩa nhạc này tại Sài Gòn. Xin cảm ơn.