Cung cấp thiết bị MCCB Hãng Schneider giá cạnh tranh nhất tại TuDongHoa24.com
Liên hệ: Ms. Nga
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Hóa Hai Bốn
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 08.2220 3781
Fax: 08.2220 2210
Website: www.tudonghoa24.com
Email: [email protected]

Tel: +84 8 2220 3781
Fax: +84 8 2220 2210
Email: [email protected]
YM: tudonghoa24_1
Sky: lethinga7

MCCB hãng Schneider.
Dùng bảo vệ ngắn mạch.

EZC100F3100
EZC100N3015
EZC100N3020
EZC100N3025
EZC100N3030
EZC100N3040
EZC100N3050
EZC100N3060
EZC100N3075
EZC100N3080
EZC100N3100
EZC100H3015
EZC100H3020
EZC100H3025
EZC100H3030
EZC100H3040
EZC100H3050
EZC100H3060
EZC100H3075
EZC100H3080
EZC100H3100
EZC250F3100
EZC250F3125
EZC250F3150
EZC250F3160
EZC250F3175
EZC250F3200
EZC250F3225
EZC250F3250
EZC250N3100
EZC250N3125
EZC250N3150
EZC250N3160
EZC250N3175
EZC250N3200
EZC250N3225
EZC250N3250
EZC250H3100
EZC250H3125
EZC250H3150
EZC250H3160
EZC250H3175
EZC250H3200
EZC250H3225
EZC250H3250
EZC400N3250
EZC400N3300
EZC400N3320
EZC400N3350
EZC400N3400
EZC400H3250
EZC400H3300
EZC400H3320
EZC400H3350
EZC400H3400
EZCV250N3063
EZCV250N3080
EZCV250N3100
EZCV250N3125
EZCV250N3150
EZCV250N3160
EZCV250N3175
EZCV250N3200
EZCV250N3225
EZCV250N3250
EZCV250H3063
EZCV250H3080
EZCV250H3100
EZCV250H3125
EZCV250H3150
EZCV250H3160
EZCV250H3175
EZCV250H3200
EZCV250H3225
EZCV250H3250

Cung cấp thêm: PLC, Biến tần, động cơ servo, Contactor, relay nhiệt, Biến tần, khởi động mềm của các hãng: ABB, Schneider, Siemens, Omron, Mecapion…….

Liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Hóa Hai Bốn
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 08.2220 3781
Fax: 08.2220 2210
Website: www.tudonghoa24.com
Email: [email protected]

Ms.Cindy Nga

Tel: +84 8 2220 3781
Fax: +84 8 2220 2210
Email: [email protected]
YM: tudonghoa24_1
Sky: lethinga7