Bạn nào biết thông tin người này cho mình xin, FB Huy Ngố nhưng hiện tại không dùng nữa, quê Cần Thơ, trước đây nghe anh nói anh dạy ở ĐH An Giang môn Kinh Tế Lượng. Mình muốn tìm lại mong mọi người giúp đỡ nếu biết.