Mình có 1 bài tìm bạn ở Phú Quốc. Vì mình đã về nhà. Admin xóa giúp nhé