Giảm giá chung cư Xa La CT6 giá 17.5 triệu HOT HOT, chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,
Cần bán gấp:

CT6A sàn tầng 9 gốc + chênh 20tr
CT6A 1505 dt 67,7m căn góc giá gốc 18.025tr, giá bán 17tr
CT6A 1206 dt 63, 3 giá gốc 17.5tr, giá bán = gốc
CT6B 1802 dt 61,6m giá gốc 17.5tr, giá bán = gốc
CT6B 1602 dt 61,6m giá gốc 17.5tr, giá bán gốc + chênh 15tr
CT6B 1514 dt 62,6m căn góc giá gốc 18.0.25tr, giá bán gốc + chênh 10tr
CT6B 2009 dt 62,6m căn góc giá gốc 18.0.25tr, giá bán = gốc
CT6C 1107 dt 61,6m giá gốc 17.5tr, giá bán gốc + chenh 10tr
CT6C 1613 dt 61,6m giá gốc 17.5tr, giá bán = gốc
CT6C 1506 dt 62,6m căn góc giá gốc 17.85tr, giá bán = gốc
CT6C 1609 dt 62,6m căn góc giá gốc 17.85tr, giá bán = gốc
Liên hệ:Trưởng phòng kinh doanh:Hải Anh:0904.526.727
Giảm giá chung cư Xa La CT6 giá 17.5 triệu HOT HOT, chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,