Điều kiện về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học được quy định tại quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo ngày 04/06/2007

Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau :

- Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định

- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định

- Có đội ngũ giáo việc đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

- Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên

- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm trong năm đầu tiên

- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

Từ khóa liên quan: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, Thủ tục thành lập trung tâm tin học, Điều kiện thành lập trung tâm tin học, Văn phòng Luật sư, Luật sư

Website có dịch vụ tương tự:
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: luatsurieng.vn
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.cc
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn