Digital Marketing Việt Nam 2012 ?


Digital Marketing đang là một trong những hình thức tiếp thị hiện đại, hiệu quả cao, chi phí thấp, trở thành một phần không thể thiếu của nền thương mại điện tử và là một trong những phương tiện hiệu quả trong việc tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên Internet marketing vẫn là một hình thức mới và khá xa lạ với hầu hết các Doanh Nghiệp Việt Nam. Với mục tiêu giúp các Doanh Nghiệp tối đa hóa cơ hội tiếp cận khách hàng (xoá bỏ rào cản về không gian và thời gian), tăng doanh thu lợi nhuận bán hàng trên Internet.

3 Khái niệm Digital Marketing

1. “Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and communication”- Asia Digital Marketing AssociationTiếp thị số là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thôngĐặc điểm phương tiện truyền thông của Digital Marketing

Digital Media = Traditional Media
+ Measurable (có khả năng đo lường)

+ Targetable (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)
+ Optimize able ( có thể tối ưu)
+ Addressable (xác định)
+ Interactively (có tính tương tác)
+ Relevancy ( tính liên quan)

+ Viral able (có khả năng phát tán)
+ Accountable

2. “Digital Marketing is the practice of promoting products and services using database-driven online distribution channels to reach consumers in a timely, relevant, personal and cost-effective manner” - Jared Reitzin, CEO – mobileStorm Inc.
Tiếp thị số là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân phối trực tuyến - định hướng theo cơ sở dữ liệu – nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.Chỉ một kênh của Digital là mạng xã hội Twitter đã giúp Dell bán được 1 triệu usd vào năm 2009. Rất nhiều các thương hiệu mạnh đang bán hàng trên mạng xã hội.3.Digital marketing’ describes the management and execution of marketing using electronic media such as the web, e-mail, interactive TV, wireless media in conjunction with digital data about customers characterstics and behaviour. -Dave Chaffey, Insights Director at ClickThrough Marketing
Tiếp thị số là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử, như: website, email, phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng.


Các công cụ Digital Marketing vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng

Nền kinh tế ảo đã thực sự phát triển đã thực sự phát triển trên một tầm cao đến mức khó tưởng tượng. Ở Việt Nam, bên cạnh những cản trở về cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý và điều kiện thanh toán đang dần được khắc phục. Điều quan trọng là thay đổi nhận thức của mọi người đối với thương mại điện tử. Nếu chủ động nắm bắt những cái mới sẽ tạo thuận lợi cho chính các bạn trẻ tiên phong. Sự mới mẻ về Digital Marketing là một thử thách nhưng nếu làm chủ được nó bạn sẽ là người đi trước thiên hạ một bước.