trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
post sai quy định topic ! cần xem lại nội dung
Post: Bot quay tim top sock
Forum: Gửi người tôi yêu
Assigned Moderators: N/A

Posted by: traitimkhongbinhthuong15
Original Content:
HEHEHE minh ten ha`n
o hoc mon .nam nay minh 20t .minh mun tim mot top sock .tui tui 21 den 25 o wan 12 cam on nha so dt minh ne 0946230615