GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục tiêu:
Xây dựng cho học viên một nền tảng kiến thức cơ bản nhất về bộ môn Phân tích kỹ thuật (PTKT) trong thị trường tài chính. Đây là bước đệm để học viên có cơ hội học hỏi / tìm hiểu sâu hơn về bộ môn này.

Kết quả:
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ:

- Có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trong thị trường Vàng - Tiền tệ - Chứng khoán.
- Hiểu biết về thị trường Vàng - Tiền tệ.
- Có cơ hội tiếp cận
Lớp GIAO DỊCH THỰC TẾ

Đối tượng tham gia khóa học:
Tất cả Anh/Chị yêu thích PTKT và mong muốn tham gia vào thị trường Vàng - Tiền tệ.

============================

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bài 1: Giới thiệu thị trường Vàng & Tiền tệ(Forex)
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Thị trường Vàng & Forex
Phần III: Các thuận lợi khi giao dịch đầu tư Vàng & Forex
Phần IV: Các thành phần tham gia thị trường
Hỏi – Đáp

Bài 2: Các khái niệm cơ bản về giao dịch Vàng & tiền tệ
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Các vấn đề cơ bản
Phần III: Direct/Indirect Quotes
Các cặp tiền Base/Counter Currency
Phần IV: Lots, Pips và Spreads
Phần V: Margin (Leverage – đòn bẫy)
Phần VI: Rollover – Lãi qua đêm
Phần VII: Các loại Orders – Lệnh

Bài 3: Phân tích kỹ thuật Phần I
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch MT4
Phần III: Các loại biểu đồ
Phần IV: Hổ trợ & kháng cự
Phần V: Xu hướng & vùng không xu hướng
Phần VI: Giới thiệu Mô hình Nến Nhật

Bài 4: Phân tích Kỹ thuật Phần II
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Các kiểu Mô hình Nến đảo chiều chủ yếu
Phần III: Các Mô hình biểu đồ tiêu biểu

Bài 5: Phân tích kỹ thuật Phần III
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Moving Averages (MA)
Phần III: Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
Phần IV: Relative Strength Index (RSI)
Phần V: Stochastics (STC)
Phần VI: Bollinger Bands (BB)
Phần VII: Fibonacci Retracements
Phần VIII: Pivot Points
Hỏi – Đáp

Bài 6: Phát triển hệ thống giao dịch
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Tạo lập hệ thống giao dịch
Phần III: Các loại hệ thống giao dịch
Phần IV: Các kiểu giao dịch
Phần V: Các khái niệm giao dịch
Phần VI: Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
Phần VII: Một số điểm cần lưu ý
Hỏi – Đáp

Bài 7:Phân tích cơ bản trong thị trường Vàng - Forex
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Những nhân tố làm dịch chuyển giá trong thị trường Vàng - Forex


============================

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
Khai giảng: 12/01/2012
Thời gian: 18h30 - 20h30, thứ 3 & 5
Phụ trách đào tạo: Mr.Forexngo / Mrs. Trí Huệ
Địa điểm: 145 Bàu Cát 2, F12, Q. Tân Bình hoặc học trực tuyến qua Webinar
Học phí: 3.000.000 VND / 8 buổi


THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN:
Chủ tài khoản: Ngô Việt Quý
Số tài khoản: 072.1.00.0523433
Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Câu Lạc Bộ Đầu Tư Tài Chính Việt PFS-C
145 Bàu Cát 2, F12, Q. Tân Bình
Điện thoại: 08.360.20.134 / 0988997878 – Ngọc Hà
Email: [email protected]
Yahoo: nguyenngocha8718

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục tiêu:
Xây dựng cho học viên một nền tảng kiến thức cơ bản nhất về bộ môn Phân tích kỹ thuật (PTKT) trong thị trường tài chính. Đây là bước đệm để học viên có cơ hội học hỏi / tìm hiểu sâu hơn về bộ môn này.

Kết quả:
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ:

- Có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trong thị trường Vàng - Tiền tệ - Chứng khoán.
- Hiểu biết về thị trường Vàng - Tiền tệ.
- Có cơ hội tiếp cận
Lớp GIAO DỊCH THỰC TẾ

Đối tượng tham gia khóa học:
Tất cả Anh/Chị yêu thích PTKT và mong muốn tham gia vào thị trường Vàng - Tiền tệ.

============================

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bài 1: Giới thiệu thị trường Vàng & Tiền tệ(Forex)
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Thị trường Vàng & Forex
Phần III: Các thuận lợi khi giao dịch đầu tư Vàng & Forex
Phần IV: Các thành phần tham gia thị trường
Hỏi – Đáp

Bài 2: Các khái niệm cơ bản về giao dịch Vàng & tiền tệ
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Các vấn đề cơ bản
Phần III: Direct/Indirect Quotes
Các cặp tiền Base/Counter Currency
Phần IV: Lots, Pips và Spreads
Phần V: Margin (Leverage – đòn bẫy)
Phần VI: Rollover – Lãi qua đêm
Phần VII: Các loại Orders – Lệnh

Bài 3: Phân tích kỹ thuật Phần I
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch MT4
Phần III: Các loại biểu đồ
Phần IV: Hổ trợ & kháng cự
Phần V: Xu hướng & vùng không xu hướng
Phần VI: Giới thiệu Mô hình Nến Nhật

Bài 4: Phân tích Kỹ thuật Phần II
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Các kiểu Mô hình Nến đảo chiều chủ yếu
Phần III: Các Mô hình biểu đồ tiêu biểu

Bài 5: Phân tích kỹ thuật Phần III
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Moving Averages (MA)
Phần III: Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
Phần IV: Relative Strength Index (RSI)
Phần V: Stochastics (STC)
Phần VI: Bollinger Bands (BB)
Phần VII: Fibonacci Retracements
Phần VIII: Pivot Points
Hỏi – Đáp

Bài 6: Phát triển hệ thống giao dịch
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Tạo lập hệ thống giao dịch
Phần III: Các loại hệ thống giao dịch
Phần IV: Các kiểu giao dịch
Phần V: Các khái niệm giao dịch
Phần VI: Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
Phần VII: Một số điểm cần lưu ý
Hỏi – Đáp

Bài 7:Phân tích cơ bản trong thị trường Vàng - Forex
Phần I: Giới thiệu
Phần II: Những nhân tố làm dịch chuyển giá trong thị trường Vàng - Forex


============================

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
Khai giảng: 12/01/2012
Thời gian: 18h30 - 20h30, thứ 3 & 5
Phụ trách đào tạo: Mr.Forexngo / Mrs. Trí Huệ
Địa điểm: 145 Bàu Cát 2, F12, Q. Tân Bình hoặc học trực tuyến qua Webinar
Học phí: 3.000.000 VND / 8 buổi


THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN:
Chủ tài khoản: Ngô Việt Quý
Số tài khoản: 072.1.00.0523433
Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Câu Lạc Bộ Đầu Tư Tài Chính Việt PFS-C
145 Bàu Cát 2, F12, Q. Tân Bình
Điện thoại: 08.360.20.134 / 0988997878 – Ngọc Hà
Email: [email protected]
Yahoo: nguyenngocha8718
Web: http://webtaichinh.vn