Các bậc lão làng trong ngành công nghiệp thiết kế logo đã đạt được những thành công của họ vì vài lý do. Kinh nghiệm, sáng tạo, sức lực … Nhưng dù thế nào họ cũng luôn trung thành với 10 nguyên tắc vàng trong thiết kế logo.

1. Đảm bảo nhận được một bản mô tả tóm tắt kỹ lưỡng về logo sẽ nhận.

Với thiết kế logo thì một phác thảo tóm tắt những mong muốn của khác hàng về sản phẩm là cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho các thiết kế đi đúng mục tiêu cần thiết.

Một bảng tóm tắt về sản phẩm sẽ chắc chắn khiến bạn không lãng phí thời gian, và bạn dễ dàng nhắm đúng mục tiêu khách hàng. Phần tóm tắt yêu cầu giúp ta tập trung chú ý vào các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, giúp họ hài lòng khi thấy kết quả cuối cùng.

David Airey, một nhà thiết kế logo đến từ Ireland cho biết:

Khi bạn đang làm việc với một dự án thiết kế logo điều quan trọng phải phác thảo ra mọi thứ từ ban đầu.

Thứ nhất nó đảm bảo người chủ doanh nghiệp biết rằng bạn đang và sẽ làm gì.

Thứ hai, các bản phác thảo, mô tả ngắn gọn giúp nhà thiết kế luôn đi đúng hướng.

Xem chi tiết bài: 10 nguyên tắc vàng trong thiết kế Logo