Chào các anh.
Em thích game offline Temple run 2 nhưng hơi bị dốt tiếng anh nên chưa làm được.
Nhiệm vụ lv10
Frozen Fox: Run 5,000m with Scaelett Fox's " Moutaineer " Outfit.
A nào đã làm nhiệm vụ này rồi thì hướng dẫn giúp em với.
Cám ơn.