trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
topic đơn điệu + đã lập topic tương tự cùng 1 người !
Post: Tự giới thịu...[Ma mới]
Forum: Tự giới thiệu
Assigned Moderators: aishiteru

Posted by: mydream123
Original Content:
em ở Đà nẵng......