mod aishiteru cảnh cáo bạn vì lý do bạn đã lập nhiều topic trùng nội dung với nhau. mình đã xóa nhìu lần. mong bạn rút kinh nghiệm và không tái phạm. Nếu tái phạm mình sẽ áp dụng biện pháp mạnh. chân thành cám ơn