mình là sinh viên dh y hải phòng!
mong được làm quen với mọi người!
nick ola thôi nhe' !
toilagay93
mình 19 tuoi!
:c11::c11: