Mình rất cô đơn vì mùa đông không có nguời ôm, bạn nào 9x muốn làm bạn add nick: oj_chan_oj_la_chan