Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc
Luật sư tham gia tố tụng dân sự, kinh tế với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của đương sự hoặc tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Nếu tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của đương sự thì Luật sư được thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ của đương sự trong phạm vi ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự hợp pháp của đương sự.

Để thực hiện tốt vai trò này, hoạt động nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi mục đích của hoạt động nghiên cứu hồ sơ là tìm ra những chứng cứ chứng minh có lợi cho đương sự - Khách hàng của mình.

Hồ sơ nghiên cứu gồm: Chứng cứ của người khởi kiện (nguyên đơn); chứng cứ do người bị khởi kiện (bị đơn); chứng cứ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan; tài liệu do cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp; Tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập được; Tài liệu, chứng cứ do Luật sư tự điều tra, xác minh, thu thập.

Tùy theo đặc thù và yêu cầu của mỗi giai đoạn tố tụng mà Luật sư nghiên cứu hồ sơ ở một góc độ khác nhau. Ngoài ra Luật sư còn thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ khác liên quan đến việc xác định trình tự, thủ tục tố tụng và phương hướng giải quyết vụ việc. Một số hoạt động của Luật sư liên quan đến việc nghiên cứu hồ sơ vụ án và xác định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc được nhìn nhận và đánh giá trong thực tiễn tố tụng như sau:

- Luật sư trong giai đoạn khởi kiện vụ án:

Luật sư có thể nghiên cứu về tư cách chủ thể, thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền của Tòa án nhằm giúp đương sự thực hiện có hiệu quả hơn quyền khởi kiện của mình. Trong trường hợp phải đưa vụ án ra Tòa thì Luật sư giúp Tòa án lựa chọn đúng bị đơn, xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết, xác định thời điểm khởi kiện, lựa chọn các yêu cầu đưa ra cho Tòa án giải quyết.

Mặt khác, để đương sự chứng minh được yêu cầu, bảo vệ được quyền lợi của mình trước Tòa thì trước khi đương sự thực hiện quyền khởi kiện vụ án, Luật sư còn có thể chỉ rõ cho đương sự thấy được những chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án cần cung cấp cho Tòa, chỉ ra những căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc trình bày yêu cầu của họ trước Tòa.

Như vậy có thể thấy ngoài vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, những hoạt động cụ thể của Luật sư còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết vụ án của Tòa án.

- Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án:

Trong giai đoạn này, tùy theo vị trí tố tụng của mình, Luật sư có những hoạt động cụ thể khác nhau. Nếu Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn thì Luật sư có thể giới thiệu, giải thích các quy định của pháp luật, giúp cho đương sự nhận thức đúng quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật để họ thay đổi, bố sung hoặc rút yêu cầu khi cần thiết. Nếu Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn thì Luật sư cũng có thể giới thiệu, iải thích các quy định của pháp luật, giúp đương sự nhận thức đúng đắn nghĩa vụ của mình theo quy định của phá luật để họ có những hoạt động tố tụng đúng đắn và cần thiết.

Ngoài những ý nghĩa nêu trên, hoạt động của Luật sư trong giai đoạn tố tụng này còn là tiền để cho việc bảo vệ quyền lợi của đương sự khi Tòa án đưa vụ án ra hòa giải hoặc đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.

- Luật sư trong thủ tục hòa giải vụ án:

Hòa giải vụ án là hoạt động do Tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về các vấn đề của vụ án. Vai trò của Luật sư trong giai đoạn này là tư vấn cho đương sự những vấn đề cần trình bày trong buổi hòa giải, đưa ra những tài liệu, chứng cứ nhằm bảo vệ cho yêu cầu của mình trước Tòa. Thông qua việc hòa giải, Luật sư có thể nắm vững hơn nội dung vụ án, nguyện vọng của các đương sự trong việc giải quyết tranh chấp, giúp đương sự nhận thức đúng đắn quyền và nghĩa vụ của mình trong vụ án, hiểu được những ưu điểm, nhược điểm; sự hơn thiệt của việc hòa giải được với phía đối phương về việc giải quyết vụ án.Từ đó Luật sư có thể hướng dẫn, thuyết phục đương sự thương lượng, giàn xếp với đương sự phía bên kia để giải quyết các vấn đề của vụ án theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên mà không cần thiết phải mở phiên tòa.

- Luật sư trong phiên tòa sơ thẩm:

Đối với những vụ án hòa giải không thành hoặc không được hòa giải thì Tòa án phải đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án giải quyết tất cả các vấn đề đặt ra đối với vụ án. Cũng như ở các giai đoạn trước, ở giai đoạn này, Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Luật sư tham gia vào hoạt động xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Tại thủ tục tranh luận, Luật sư đưa ra ý kiến của mình về đánh giá chứng cứ và đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ án. Ngoài ra, Luật sư được quyền hỏi sai khi các thành viên của Hội đồng xét xử và kiểm sát viên hỏi.

Từ những hoạt động cụ thể nêu trên, có thể thấy hoạt động nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục giải quyết vụ án có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vụ án dân sự. Nó là tiền đề cho những hoạt động tố tụng của Luật sư trong từng giai đoạn cụ thể của thủ tục tố tụngHÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: nghiên cứu hồ sơ vụ án, bộ luật tố tụng, thủ tục tố tụng, thủ tục tố tụng dân sự, thủ tục tố tụng kinh tế, thủ tục tố tụng hình sự, thủ tục tố tụng hành chính, thủ tục tố tụng lao động, hòa giải vụ án, đánh giá chứng cứ, phân tích các yếu tố vụ việc và khả năng chứng minh có lợi cho bị đơn, xác định địa vị pháp lý của các chủ thể , quá trình thương lượng hòa giải tại tòa, bảo vệ quyền lợi của đương sự trước tòa

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.luatsurieng.vn
- www.luatsu.cc
- www.tuvanphapluat.asia
- www.hslaw.vn