Mình không nhớ rõ tên phim lắm nhưng bắt đầu bằng chữ V không biết có phải là Virtual không
Phim quay về cảnh một động gay ở nhật, nói về 1 anh mới vô nghề rồi được các anh kia hướng dẫn bạn nào biết post tên phim hay link down cho mình với