For English version,
please read here!

- Không được post lên diễn đàn hoặc dẫn link tới virus, spyware, hướng dẫn hack...
- Không được post nội dung sex của người dưới 18 tuổi.
- Không được post nội dung sex với thú vật.
- Phim phải có 1 trong hai thứ sau: poster phim hoặc ảnh thumbnail của phim. Hình ảnh phải rõ ràng (>300x300 pixel), không bắt người khác phải click vào ảnh và qua trang khác mới xem được (upload attachment lên diễn đàn là hợp lệ).
- Links post lên phải bấm được và nhảy qua trang khác, không bỏ links vào thẻ CODE, thẻ PHP bắt người khác copy, phiền phức!
- Cấm hoàn toàn các website giấu link
-
Cấm quảng cáo website khác dưới mọi hình thức!
Tất cả hành vi cố tình hay vô tình làm sai đều bị BAN nick, nhẹ nhất 7 ngày.
Thân.