I stand alone in the darkness.......
......Tôi đứng một mình trong bóng tối
The winter of my life came so fast....
....Tuổi già mới trôi nhanh làm sao
Memory go back to childhood....
..Nghĩ về thời thơ ấu
Today I still recall...
...Hôm nay tôi vẫn nhớ
Oh how happy I was then...
...Khi đó mới hạnh phúc làm sao
There was no sorrow there was no pain...
...Nơi đó không có âu lo, không có nỗi đau
Walking through the green fields...
...Đi xuyên qua những cánh đồng màu xanh
Sunshine in my eyes..
..Mặt trời long lanh trong mắt tôi
I'm still there every where...
...Tôi vẫn ở đó, mọi nơi
I'm the dust in the wind...
...Tôi là lạt bụi trong gió
I'm the sky in the northern sky...
...Như một ngôi sao trên bầu trời phương bắc
I've never stayed anywhere...
...Tôi chẳng bao giờ dừng chân
I'm the wind in the trees...
..Tôi là gió xuyên qua lùm cây
Would you wait for me forever...
..Em sẽ đợi tôi mãi chứ?....