Mẫu đơn Khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
......., ngày ....... tháng ....... năm ........


ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi: (1)......................................................................................................................
Họ và tên: (2)....................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Khiếu nại: (3)....................................................................................................................
Nội dung khiếu nại: (4).......................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tài liệu chứng cứ kèm theo: (nếu có)

Người khiếu nại (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại:
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?
(4) Nội dung khiếu nại:
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có)


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Luật khiếu nại, luật tố cáo, thủ tục khiếu nại, hồ sơ khiếu nại, các quyền của người khiếu nại, khiếu nại đất đai, khiếu nại hành chính, tư vấn khiếu nại, thủ tục khiếu nại về đất đai, thu tuc khieu nai ve dat dai

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn
- www.luatsu.cc
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn