Bằng những nét vẽ tài tình, nhà thư pháp Lê Vũ phác họa chân dung của các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. VIETBOY.NET giới thiệu những hình ảnh này


Cô đào Marilyn Monroe.


Minh tinh Sophia Loren.


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Nhà thơ Xuân Diệu.


Họa sĩ Bùi Xuân Phái.


Đại thi hào Alexander Pushkin.

[--Auto Merged--]


Vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley.


Vua hề Charlie Chaplin.


Đại văn hào Lev Tolstoy.


Nhà thơ, nhà soạn kịch lừng danh William Shakespeare.


Họa sĩ Pablo Picasso.


Thiên tài âm nhạc Mozart.