trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
SAPM !chí ít cũng nên ghi ra một câu tiếng VIỆT đi chứ ?
DK là gì vậy ? dễ hỉu lầm lắm :(
Post: Làm quen đây:))
Forum: Tự giới thiệu
Assigned Moderators: aishiteru

Posted by: boy69
Original Content:
dk .....................................................................................................