Tien la Zimbabwe 100 ngàn tỷ là tờ tien la lớn nhất hành tinh. Các bạn cần mua Zimbabwe xin liên hệ. 093.3915.896 - Giá: 120 ngàn đồng
WEB: tien la Zimbabwe
Suutamtien.com