nh0x.b0 has reported a visitor message.

Reason:
chào Y!M: nanami_1308
Profile: top_gym_manlyq7
Assigned Moderators: nguoimoi21, KODgay, tongtinh, TÔ_ĐẮC_KỶ, SHINee, vn2808, Nhất Chi Mai, King, videomin, Zone.Boy, hikaru1326, quyhu, dancerinthedarkaxmen, tuilaai2686, Rurounikenshin, hju, manminh, 2-side man, celinerova, Vanrock, 081121603, ivanl, b00m

Posted by: nhocpi_cute
Original Content:
chào a ! e 17t làm wen nha anh ! add nick chat e nha nhocpi_cute