Chung cu vov, chung cu vov ,Chung cu vov me tri , chung cu vov ,
Chung cu vov me tri , chung cu vov ,Chung cu vov me tri , chung cu vov ,


*Diện tích 74m2
*Căn 1206 Tòa CT2A BC đông nam
*Hợp đồng mua bán chuyển nhượng,đã đóng 80%
*Giá gốc 16.8tr giá bán 25.5tr

Liên hệ : 0987.25.9179.

Chung cu vov, chung cu vov ,Chung cu vov me tri , chung cu vov ,
Chung cu vov me tri , chung cu vov ,Chung cu vov me tri , chung cu vov ,