Hôm nay Duy ta rãnh rang
lập nên topic xô hàng pà kon
Ai nào muốn có thơ " ngon "
Thì cứ vào thử Zòn Zòn kêu Duy
Comment bạn mình cứ ghi
Duy ta sẽ tiếp tức thì bài thơ