SOCIAL MEDIA DAY lần 2: thỏa sức chơi hàng khủng!
Muốn chơi hàng “khủng”??? Hàng ngàn người sẽ tham gia ngày hội SOCIAL MEDIA DAY tại nhà thi đấu Nguyễn Du (116 Nguyễn Du), vào lúc 8h30 sáng ngày 26/11/2011 để thỏa sức chơi hàng khủng: