COLUMBIA SOUTHERN UNIVERSITY – TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH – MBA
THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA MBA
Tên khóa học: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh – MBA ( Có hệ tổng hợp và 6 chuyên ngành)
Trường cấp bằng: Đại học Nam Columbia cấp bằng
Thời gian học: 18 tháng (theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ)
Số lượng môn học: 12 môn
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
Kiểm định chất lượng quốc tế & Công nhận văn bằng tại Việt Nam: DETC, kiểm định chính thức tại Hoa Kỳ. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD & ĐT).
A - Điều kiện nhập học:
1. Bằng Đại học ( chính quy và tại chức)
- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD.
2. Anh văn theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.
B - Thời gian học:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng (06 tháng học anh văn + 12 tháng học chính khóa cho các đối tượng hạn chế anh văn).
2 - Đối với người đã hoặc đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD: 12 tuần / 02 môn học (số lượng môn học phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học).
C - Học phí toàn khóa:
Học phí sau đã giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia. Mức học phí chưa bao gồm tiền sách giáo khoa cụ thể như sau:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 8.830 USD (đóng làm 2 lần).
2 - Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 736 USD/01 môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).
Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin liên hệ với: Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Địa chỉ học:
Tại TP. Hà Nội:
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục, 67B Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 3734.2846/3734.2847; Fax: (04) 3734.2847. Email: [email protected]
Email: [email protected]. YM: thanh_hnc/thanhcsu. Skype: thanhlactrung.
Mr Thành - Mobile: +84936748898

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục, Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3910.6350/3910.6351; Fax: (08) 3910.6542
Email: [email protected]. Website: www.citc.edu.vn