VÌ SAO CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN ?
Công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên có không ít doanh nghiệp đã xem thường và bỏ qua nội dung này.
Là chủ doanh nghiệp bạn sẽ thuê nhân sự tự thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp mình hay thuê dịch vụ kế toán từ các công ty dịch vụ bên ngoài?
Chúng tôi làm bảng so sánh sau đây để bạn tham khảo:
1. Kế toán tại đơn vị
Ưu điểm:
- Thường xuyên có mặt tại đơn vị
- Có thể thực hiện các công việc khác ngoài công việc kế toán chính
Nhược điểm:
- Có thể thay đổi nhân sự thường xuyên khiến bạn lo lắng
- Có không ít kế toán viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán, đôi lúc không kịp thời cập nhật luật pháp hiện hành về chế độ kế toán
- Chi phí lương cho nhân viên kế toán có đủ trình độ thường rất cao
Phù hợp: Công ty có quy mô lớn
2. Kế toán dịch vụ:
Ưu điểm:
- Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh
- Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ
- Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp
Nhược điểm:
- Không thường xuyên có mặt tại đơn vị
- Không thể làm cùng lúc nhiều công việc khác bên cạnh công việc chính liên quan lĩnh vực kế toán
Phù hợp: Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ


Từ một vài điểm so sánh trên, bạn sẽ lựa chọn và quyết định được loại hình kế toán cho phù hợp với doanh nghiệp của mình!

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CHÚNG TÔI
1. Tư vấn về chính sách thuế:
2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
3. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng
- Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
- Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM)
4. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Làm sổ sách kế toán và quyết toán thuế
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu trưc chứng từ
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
- Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm
- Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)
- Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN
 QUYẾT TOÁN NĂM
 QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
 QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
5. Tư vấn xây dựng các mô hình kế toán, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán
6. Cho thuê Kế toán trưởng
7. Tư vấn các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành
8. Hoàn thuế - Tư vấn các thủ tục về hoàn thuế
9. Tư vấn các qui định về hóa đơn, chứng từ hợp pháp
10. Rà soát – dọn dẹp sổ sách kế toán
LH trực tiếp CÔNG TY KẾ TOÁN PHƯƠNG BẮC để được trợ giúp:
Đ/c: Số 175 ngõ 90 - Đường Hoàng Ngân -Trung Hoà - Cầu Giấy -Hà Nội
Phòng KD: Tel: 046.65 65 809 Hotline: 0947.166.499 / 0947.167.289