Mình download ở filesmonster về đầy đủ nhưng sao nối lại không được, có 1 file nén nữa, bạn nào biết có thể hướng dẫn dùm mình không, thanks nhiều nhé!!!