Cuối cùng anh cũng biết được điểm yếu của em và dĩ nhiên anh đã lợi dụng nó để đặt ra một vài đề nghị với em. Anh không nghĩ là em ngok nghek để dễ dàng cho anh lợi dụng việc đó, anh hiểu em cũng có cảm tình với anh nên em mới chấp nhận những điều kiện ấy. Nhưng dù em thông minh thế nào đi nữa, anh vẫn thik gọi em là thằng ngok. Một thằng ngok đáng yêu.

K này, anh thik em rồi đấy và anh hi vọng sẽ nhận được tín hiệu tốt lành từ phía em.

Ngủ ngon hen ngok.