Tag: can ho geleximco ,du an geleximco,A,B,C,D, lien ke geleximco,A,B,C,D, khu do thi geleximco,A,B,C,D,nha dat geleximco,A, geleximco,B, geleximco ,C, geleximco,D,


Khu A: A43 ô 27: diện tích 80m2. Giá 55 tr/m2 bao tên với Geleximco A33 ô 32: diện tích 120m2. Giá 54 tr/m2 bao tên Geleximco

Khu B: B5 ô số 30: diện tích 66m2 giá 48 bao tên ký với Geleximco

B9 ô số 15: diện tích 90m2, giá 46 bao tên ký với Bảo Sơn

B28 ô số 14: diện tích 100m2, mặt tiền 5m, đường 13.5m hướng TN. Giá 40 tr/m2 bao sang tên

B37 ô số 4: diện tích 61m2, đường 13.5. Giá 49 tr/m bao sang tên

Khu C: C61 ô số 12: diện tích 80m2. Giá 52 tr/m2 bao sang tên

C43 ô số 10: diện tích 80m2. Giá 45 tr/m2 bao sang tên

C38 ô số 14: diện tích 114m2, mặt tiền 6m, đường hướng TB. Giá 46 tr/m2 bao sang tên

C7 ô số 38: diện tích 95m2, đường 13.5m. Giá 52 tr/m2 bao sang tên

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms. Hương : 098.551.44.11

Tag: can ho geleximco ,du an geleximco,A,B,C,D, lien ke geleximco,A,B,C,D, khu do thi geleximco,A,B,C,D,nha dat geleximco,A, geleximco,B, geleximco ,C, geleximco,D,