CT6B: xay tang 12/33, qui 1 nam 2013 ban giao, da dong 40%
- P1801 dt 62,6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P2001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P1802 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh TL
- P603 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh TL
- P2009 dt 62.6m DN cua TB giá gốc + chênh TL
- P2010 dt 72,3m TB,TN cua ĐB giá gốc + chênh TL
- P2013 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh TL
- P2012 dt 72.3m TB,TN cua DB gia goc + chenh TL
- P3001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P3014 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P3003 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh TL
gia goc can thuong 19,5tr, can goc nhan he so 1,02
CT6C xay tang 9/33, qui 1 nam 2013 ban giao nha, dong 20% chbi dong tiep dot 2
Nhieu can ho voi gia goc can thuong 20,5tr can goc nhan he so 1,03
+ chenh tu 25->80tr,90tr,100tr
Chi tiết xin liên hệ:
quynh nhu:01644.346.786 hoac 0985891648