Căn hộ CT5 Văn khê tôi có S=85m tầng 16 cần bán (Miễn TG}

Mời liên hệ: quynh nhu:01644.346.786