Post: boymassageboy
User: boymassageboy
Infraction: Spam
Points: 10

Administrative Note:
Spam cùng một nội dung đi tùm lum box

Message to User:
Tái phạm sẽ ban nick.

Original Post:
han hanh dc lam wen voi cac ban .minh ten bin nhan vien massage.nick:boydeptrai_boydeptrai114.phone :0934993736.ban nao co nhu cau thu gian xin hay goi minh