Post: anh này đẹp zai giống diễn viên quá
User: bitchy
Infraction: Spam
Points: 10

Administrative Note:
Post rất nhiều topic có cùng 1 nội dung đi tùm lum box
Message to User:
Tái phạm sẽ ban nick và xoá bài không cần thông báo trước.
Original Post: