Mới sửa các link lỗi. Các bạn yên tâm download nhé.
Các bạn xem ảnh chụp màn hình trước khi quyết định download nhé. Chất lượng video HD rất nét nên dung lượng hơi lớn nhưng mình đảm bảo sau khi download về các bạn sẽ thấy rất xứng đáng với công sức bỏ ra đấy.

1. Đĩa dạy cắt tóc nghệ thuật ( TONI & GUY VOL 01)

- Ảnh chụp màn hình:


- Link mediafire:

http://www.mediafire.com/?sharekey=8...e6ba49b5870170


- Link rapidshare:


http://rapidshare.com/files/27850156...l01.part01.rar
http://rapidshare.com/files/27627447...l01.part02.rar
http://rapidshare.com/files/27627440...l01.part03.rar
http://rapidshare.com/files/27627847...l01.part04.rar
http://rapidshare.com/files/27627666...l01.part05.rar
http://rapidshare.com/files/27627861...l01.part06.rar
http://rapidshare.com/files/27627794...l01.part07.rar
http://rapidshare.com/files/27627726...l01.part08.rar
http://rapidshare.com/files/27627656...l01.part09.rar
http://rapidshare.com/files/27627815...l01.part10.rar
http://rapidshare.com/files/27627915...l01.part11.rar
http://rapidshare.com/files/27628173...l01.part12.rar
http://rapidshare.com/files/27628182...l01.part13.rar
http://rapidshare.com/files/27627970...l01.part14.rar
http://rapidshare.com/files/27628110...l01.part15.rar
http://rapidshare.com/files/28024674...l01.part16.rar
http://rapidshare.com/files/28024509...l01.part17.rar
http://rapidshare.com/files/27628386...l01.part18.rar
http://rapidshare.com/files/27628515...l01.part19.rar
http://rapidshare.com/files/27628367...l01.part20.rar
http://rapidshare.com/files/27628329...l01.part21.rar


2. Đĩa dạy vẽ móng nghệ thuật cơ bản.

- Ảnh chụp màn hình:- Link mediafire:

http://www.mediafire.com/?sharekey=8...e6ba49b5870170


- Link rapidshare:


http://rapidshare.com/files/27628857...ban.part01.rar
http://rapidshare.com/files/27628683...ban.part02.rar
http://rapidshare.com/files/27628711...ban.part03.rar
http://rapidshare.com/files/27980632...ban.part04.rar
http://rapidshare.com/files/27628861...ban.part05.rar
http://rapidshare.com/files/27628929...ban.part06.rar
http://rapidshare.com/files/27628989...ban.part07.rar
http://rapidshare.com/files/27980540...ban.part08.rar
http://rapidshare.com/files/27628883...ban.part09.rar
http://rapidshare.com/files/27629088...ban.part10.rar
http://rapidshare.com/files/27629229...ban.part11.rar
http://rapidshare.com/files/27980587...ban.part12.rar
http://rapidshare.com/files/27629160...ban.part13.rar
http://rapidshare.com/files/27629194...ban.part14.rar
http://rapidshare.com/files/27980538...ban.part15.rar
http://rapidshare.com/files/27629333...ban.part16.rar
http://rapidshare.com/files/27980625...ban.part17.rar
http://rapidshare.com/files/27629291...ban.part18.rar


Rất hy vọng 2 DVD này sẽ thật sự giúp ích được cho các bạn.