Mấy cái clip này nó hơi bị ngắn chút... mọi người thông cảm.

p/s: Nhớ join file lại mọi người nhé! :tongue: