Có bạn nào biết chổ nào hớt tóc thư giãn ở Thị xã Tây Ninh ko vậy?