Mô tả chi tiết
Tên sản phẩm : cửa đi mở trượt
Trạng thái : Có sẵn trong kho
Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khít.
- Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Tránh được nguy cơ gió dập.
Chi tiết sản phẩm
Đặc điểm cửa đi:
- Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khít.
- Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Tránh được nguy cơ gió dập.
- Cho phép làm cánh có kích thước lớn.
- Giá cả thấp hơn so với các loại cửa đi.