chuyện là như vậy, e thấy nhù teen boy mặc cái ao thun ba lỗ mà co hinh nữa như kiu áo bambo ấy, but ko bik o đâu bán hết ới lại giá ca? ra sao, còn nữa e dang mun mua cái wan chip "độc" ma bao chi vẫn thường hay nói,vái áo khoác ko tay (có nón dang như áo khi?), ai bik chổ bán thì chi? jum nha, thank moi người, iu mọi người